Zakres usług

Kontakt

O mnie

Kancelaria Radcy Prawnego

Paweł Skonieczny

Podczas studiów i aplikacji poszerzałem wiedzę oraz praktykę zawodową świadcząc pracę w kancelarii prawnej na terenie Olsztyna, zajmując się m.in. obsługami miejskich jednostek organizacyjnych.

Świadczę pomoc prawną na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, a w indywidualnych przypadkach na terenie całego kraju, także w formie zdalnej.

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę OIRP w Olsztynie nr wpisu OL-2083. Tytuł magistra prawa zdobyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ponadto jestem absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowo odbyłem kurs podstawowy w Szkole Mediacji. Ukończyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, a następnie zdobyłem tytuł zawodowy radcy prawnego.

Paweł Skonieczny

Prawa rodzinnego – m.in:

wykonywanie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

alimenty

podział majątku

sprawy o rozwód i separację;

Prawa zamówień publicznych – m.in.:

reprezentacja Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi

doradztwo na etapie realizacji umów

sporządzanie i opiniowanie projektów umów o udzielnie zamówienia publicznego

wsparcie prawne dla wszystkich uczestników procesu realizacji zamówień publicznych

Zakres świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej obejmuje w szczególności sprawy z zakresu

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Reprezentuję swoich Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zakres usług

sporządzanie skarg oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi

sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym

sporządzanie wniosków wszczynających postępowanie administracyjne oraz pism w toku postępowania

reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej

Prawa administracyjnego – m.in.

mobbing

przywrócenie do pracy

odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę

sprawy o ustalenie stosunku pracy

Prawa pracy – m.in.:

Prawa gospodarczego – m.in.:

sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów

windykacja należności

obsługa procedury tworzenia spółek prawa handlowego oraz prowadzenie procesu przekształceń lub likwidacji tych podmiotów

kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

Prawa cywilnego – m.in.:

windykacja należności

prawo własności

obrót nieruchomościami

sprawy spadkowe

dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień

sporządzanie i weryfikacja umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim;

Kancelaria Radcy Prawnego

Paweł Skonieczny

mail: skonieczny.kancelaria@protonmail.com

telefon: 795 538 825

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość